Traineeprogramma De Toekomst van Brabant

Brede inzetbaarheid
Talentvolle, jonge medewerkers krijgen de kans om in een periode van twee jaar ervaring op te doen bij de deelnemende organisaties. Gedurende deze twee jaar rouleren de trainees drie keer van plaats. Hierdoor maken de trainees kennis met de verschillende overheidslagen en wordt ervaring opgedaan met diverse beleidsterreinen en projecten.

Opleiding & coaching
De trainees volgen een intensief opleidingsprogramma, met trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling, sociale vaardigheden en inhoudelijke trainingen. Naast trainingen, zijn ook werkbezoeken en groepsprojecten onderdeel van het opleidingsprogramma. Een trainee wordt op de werkplek aangestuurd en begeleid door een opdrachtgever; daarnaast heeft de trainee een coach die begeleidt in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.

Loopbaanperspectief
Bij de selectie voor het traineeprogramma hebben wij gezocht naar kandidaten die op termijn in staat zijn om een hogere beleids- of (project)managementfunctie te vervullen. Het traineeship is daarbij de eerste stap op weg naar zo’n functie. Na afloop van het traineeship kun je doorstromen naar een reguliere vacature bij een van de deelnemende organisaties. Er wordt geen baangarantie gegeven, maar de deelnemende organisaties zullen zich wel inspannen om de trainees in een vacature te plaatsen. De meeste trainees starten na afloop van het traineeship als beleidsmedewerker of projectleider.

Meer weten?

Wil je weten hoe het is om mee te doen aan traineeprogramma De Toekomst van Brabant? Lees hier de ervaringen van trainees.

Of kijk hieronder het filmpje over het traineeprogramma!