Trainee in Corona-tijd

Ik ben Gina, trainee in de lichting 2019-2021. Afgelopen september ben ik begonnen met mijn eerste opdracht in het team arbeidsmarktbeleid bij de Provincie Noord-Brabant. Inmiddels heb ik net mijn eerste opdracht afgerond en begin ik deze week alweer aan de tweede opdracht. Ik wilde graag mijn ervaringen van de eerste acht maanden als trainee bij De Toekomst van Brabant met jullie delen!

 

Een vliegende start

Toen ik in september startte bij de Provincie, had ik weinig kaas gegeten van bestuurlijke processen binnen de provincie. Bovendien had ik voor mijn gevoel best een grote stap in het onbekende gezet; werken als trainee zou namelijk heel anders worden dan het werk dat ik de afgelopen jaren had gedaan. En dat vond ik behoorlijk spannend! Vastberaden om vliegend van start te kunnen gaan, had ik zo’n beetje alles gelezen dat er te vinden was over arbeidsmarktbeleid, de provincie Noord-Brabant en bestuurlijke processen. Toch is de realiteit anders en duurde het best even voordat ik gewend was aan alle nieuwe termen, processen en afkortingen.

Ik kreeg echter meteen veel verantwoordelijkheid in deze opdracht, waardoor ik me al snel gewaardeerd en serieus genomen voelde in het team. Op mijn eerste werkdag zat ik bijvoorbeeld al meteen samen met enkele collega’s aan de overlegtafel bij de gedeputeerde voor Economie, Kennis & Talentontwikkeling!

 

Ook was het ontzettend fijn dat je er als trainee niet alleen voor staat. Naast de coaching vanuit het traineeship en de samenkomsten tijdens opleidingsdagen met andere trainees, was het voordeel van een opdracht bij de provincie dat je met nog vier andere trainees uit dezelfde lichting op dezelfde locatie werkt. Koffie-dates en lunches samen waren de ideale manier om even stoom af te kunnen blazen. Helaas zat een afsluitende foto er niet in i.v.m. Corona, maar volgens mij zijn we nog net zo enthousiast als tijdens de eerste dag op deze foto.

 

De werkzaamheden bij team arbeidsmarktbeleid

Mijn opdracht voor het team arbeidsmarktbeleid hield in dat ik, samen met een collega, het Actieplan Arbeidsmarkt zou gaan schrijven. Toen in 2019 een nieuw bestuur plaatsnam in de Provincie, hebben zij namelijk in het bestuursakkoord de wens uitgesproken voor een nieuw beleidsplan voor de arbeidsmarkt in Noord-Brabant; het Actieplan Arbeidsmarkt. Een uitdagende klus waar veel verschillende stakeholders bij komen kijken, en daar mocht ik als trainee meteen een grote bijdrage aan leveren.

Dit begon bij het bekijken van alle activiteiten die er de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden op het gebied van arbeidsmarktbeleid binnen de provincie en vervolgens het bepalen van de focus voor de komende jaren beleid. Daarnaast was het schrijven van het plan zelf en overleggen met de bestuurder voor feedback op de inhoud een belangrijk onderdeel van mijn werkzaamheden. Een dergelijk beleidsplan volgt namelijk een bepaalde route om vastgesteld te worden; na goedkeuring door de bestuurder wordt het plan door Gedeputeerde Staten besproken en indien goed bevonden, wordt het daarna in Provinciale Staten besproken. Ook werd er tegelijkertijd een communicatie-strategie opgezet en alvast nagedacht over de lancering van het Actieplan, zodra dit door Provinciale Staten zou worden vastgesteld. Het proces van Gedeputeerde Staten tot en met de lancering is door omstandigheden iets anders verlopen dan gepland, maar daarover meer in de laatste alinea van deze blog.

 

De trainee-kaart

Als trainee impact maken binnen de Brabantse overheid, dat leek me wel wat. Ik vond het dan ook een eer om aan de slag te mogen gaan afgelopen september. Wel was ik benieuwd in welke mate de organisaties het dan ook écht op prijs zouden stellen dat wij als ‘frisse wind’ met nieuwe ideeën en heel weinig achtergrondkennis in deze -vaak lang geleden bedachte- processen zouden komen meedraaien.
Viel dat even mee! Ik heb geen enkel moment het gevoel gehad dat mijn ideeën lastig waren voor het team of dat mijn gebrek aan achtergrondkennis een probleem was. Als ik iets wilde weten, dan kon ik het toch gewoon vragen aan mijn ervaren collega’s? Ik heb zelfs gemerkt dat het best een beetje helpt dat je trainee bent als je bij overleggen zit waar je anders niet welkom was geweest of als je hulp nodig hebt in de organisatie. Een trainee kan namelijk niet alles weten (sorry als ik dit verkeerd zie, ik heb met dit onderwerp nog weinig ervaring…!) en voor collega’s is het juist leuk om een trainee te helpen die straks in nóg twee organisaties werkzaam zal zijn. Hoe fijn is het als de best practices uit de ene organisatie doorgegeven kunnen worden naar de volgende?

 

Boerenprotesten, een wisseling van de wacht & de Corona-crisis

De afgelopen 8 maanden zijn voor alle trainees spannend geweest. Eind vorig jaar kregen we bij het Provinciehuis te maken met protesterende boeren en de stikstofcrisis, er vond een nieuwe coalitievorming plaats, beiden heel uitzonderlijke situaties voor de Provincie Noord-Brabant. Daarnaast merken we op dit moment natuurlijk allemaal de effecten van de coronacrisis.

 

Uiteraard heeft al het bovenstaande ook grote invloed op het arbeidsmarktbeleid. Het Actieplan zoals dat nu op papier staat, beschrijft een situatie waarin Corona nog geen factor is. Het beleidsplan is mede hierdoor op het moment van schrijven van deze blog nog niet in Provinciale Staten behandeld. Ik zou zelf de laatste weken van mijn opdracht eigenlijk ‘het veld’ in gaan om met stakeholders te kijken hoe zij uitvoering zullen gaan geven aan het nieuwe beleidsplan. Helaas kon dat niet doorgaan, maar saai waren de laatste weken zeker niet. Ik zag dat, wanneer de nood aan de man is, snel dingen geregeld kunnen worden. Alle zeilen werden (en worden) bijgezet om de urgente werkzaamheden die nu naar boven komen, uit te voeren. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het versneld geld beschikbaar stellen voor informatievoorziening voor ondernemers en werknemers en een platform voor online scholing. Ook heb ik mogen meewerken aan een platform waarop vraag en aanbod van arbeid en informatie samen worden gebracht.

 

Nu ik ga beginnen aan de tweede opdracht van het traineeship, neem ik een boel kennis en ervaring mee. Ik weet nog goed hoe eng het was om in september te starten met dit avontuur, maar nu ga ik met veel meer vertrouwen de nieuwe werkzaamheden tegemoet. Hoewel ik niet weet wat de komende opdrachten precies zullen brengen, weet ik nu al dat ik veel zal leren, ook over mezelf!