De provincie Noord-Brabant wil dat iedereen alle informatie op haar websites gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid daarvan. We laten daarom een toegankelijkheidsonderzoek uitvoeren in het najaar van 2022. Klik op de link voor de huidige toegankelijkheidsverklaring.

Aanpak provincie

De provincie wil dat iedereen alle informatie en diensten op dit platform kan lezen en gebruiken. Dit doen we als volgt:

  • we laten het platform periodiek toetsen door een onafhankelijke partij
  • we toetsen nieuwe content vóór publicatie zo veel mogelijk op toegankelijkheid
  • video’s worden zoveel mogelijk toegankelijk en voorzien van ondertiteling en audioscriptie
  • we voeren technische aanpassingen door, zodat het platform met elke pc, tablet of smartphone te gebruiken is.

Maatregelen om de toegankelijkheid te vergroten

We werken aan de volgende maatregelen om de toegankelijkheid op het platform te bevorderen:

  • we voeren periodiek tussentijdse controles uit op de huidige content en maken de teksten, waar nodig, toegankelijker
  • we maken informatie beter vindbaar
  • we brengen de mogelijkheden in kaart om PDF’s aan de toegankelijkheidsrichtlijnen te laten voldoen
  • we checken regelmatig de webformulieren, geo-informatie en digitale magazines op digitale toegankelijkheid.

Problemen met toegankelijkheid melden

Vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kun je contact opnemen met detoekomstvanbrabant@brabant.nl.

Meer informatie? 

Op de website Digitoegankelijk vind je meer informatie over digitale toegankelijkheid.