Coördinatie

Stuurgroep
In de stuurgroep vindt de besluitvorming over het traineeprogramma plaats en worden de kaders voor de uitvoering vastgesteld. De stuurgroep bestaat uit:

  • Piet Sennema (voorzitter), directeur-secretaris waterschap Aa en Maas
  • Marijke Wilms, gemeentesecretaris Meierijstad
  • Tom de Laat, directeur gemeente Oss
  • Marcel van Bijnen, algemeen directeur/provinciesecretaris provincie Noord-Brabant
  • Caroline Jacobs, gemeentesecretaris Halderberge
  • Ruud Kleijnen, gemeentesecretaris Roosendaal

Contactpersonen
De contactpersonen vormen de schakel tussen de projectleiding en de deelnemende organisaties van het traineeprogramma. De contactpersonen, vaak P&O-adviseurs/opleidingscoördinatoren, zorgen ervoor dat alles rondom het traineeprogramma in hun eigen organisatie soepel verloopt.

Projectleiding
De projectleiding is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het project. De projectleiding is in handen van Anke van der Heijden en Thomas de Wit.

Talentontwikkeling
Voor het opleidingsprogramma werken we samen met een externe partner: Kessels & Smit; the learning company. Sanne Netten en Theo Visser van Kessels & Smit zijn de vaste trainers van het traineeprogramma.