Coördinatie

Stuurgroep
In de stuurgroep vindt de besluitvorming over het traineeprogramma plaats en worden de kaders voor de uitvoering vastgesteld. De stuurgroep bestaat uit:

  • Marijke Wilms (voorzitter), gemeentesecretaris Meierijstad
  • Henk Mensink, gemeentesecretaris Oss
  • Marcel van Bijnen, algemeen directeur/provinciesecretaris provincie Noord-Brabant
  • Monique van Bavel, concernmanager gemeente Bergen op Zoom
  • Peter Verlaan, directeur Waterschap Aa en Maas

Contactpersonen
De contactpersonen vormen de schakel tussen de projectleiding en de deelnemende organisaties van het traineeprogramma. De contactpersonen, vaak P&O-adviseurs/opleidingscoördinatoren, zorgen ervoor dat alles rondom het traineeprogramma in hun eigen organisatie soepel verloopt.

Projectleiding
De projectleiding is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het project. De projectleiding is in handen van Amarins Hielkema en Thomas de Wit.

Talentontwikkeling
Voor het opleidingsprogramma werken we samen met een externe partner: Kessels & Smit; the learning company. Sanne Netten en Theo Visser van Kessels & Smit zijn de vaste trainers van het traineeprogramma.