Ondanks alles een prachtige etappe

Hoi allemaal! Ik ben Brecht, 26 jaar oud en geboren en getogen in Brabant. In september 2019 ben ik gestart als trainee bij de toekomst van Brabant. Vol enthousiasme begon ik aan mijn eerste klus: gemeente Breda klaarmaken voor de komst van La Vuelta Holanda. De Spaanse wielerronde had afgelopen weekend plaats moeten vinden, maar door de corona pandemie liep dat allemaal net even anders…

 

 

In het zadel

Hoewel de wielerronde van Spanje pas in de zomer van 2020 naar Nederland zou komen, was er een jaar voor data een hoop te doen. Mijn hoofdtaak was zorgen dat er een aantrekkelijk randprogramma (side events) kwam om de stad warm te maken in aanloop naar de wielerronde. Een groot internationaal evenement naar je stad halen doe je namelijk niet alleen voor het vermaak, toerisme of het economische plaatje wat daarbij hoort. Je wilt als stad ook een maatschappelijke impact maken: jong wielertalent inspireren, aandacht vragen voor thema’s als vitaliteit, duurzaamheid en (fiets)mobiliteit en nieuwe activiteiten die, nadat de renners Breda hebben verlaten, jaarlijks terugkeren.

In praktijk betekende mijn opdracht inwoners, wijken, verenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties enthousiasmeren iets te organiseren rondom La Vuelta met een thema als fietsen, vitaliteit of de geschiedenis met Spanje. Organistoren konden hun projectplan indienen bij La Vuelta Holanda om hier ook financiële ondersteuning voor te krijgen. Ik dacht met organisatoren van side-events mee en las mee in hun projectplannen. Ook verbond ik organisatoren met andere partijen, waardoor initiatieven elkaar versterkten en nieuwe verbindingen zijn ontstaan. Daarnaast nam ik namens gemeente Breda plaats als activatiecoördinator in het activatieteam van de stichting La Vuelta Holanda in Utrecht. Hier had ik onder andere contact met collega’s uit de andere etappesteden (’s-Hertogenbosch en Utrecht) en provincies waar La Vuelta doorheen komt (Noord-Brabant en Utrecht), om samen keuzes te maken en het activatieprogramma vorm te geven. De aanvragen voor een bijdrage stroomden namelijk binnen; na de deadline op 31 oktober was het budget van €600.000 euro ruim zes keer overvraagd.

Naast extern, vroeg ik samen met de projectleider ook binnen gemeente Breda aandacht voor de komst van La Vuelta. We richtten een activatieteam op met collega’s uit verschillende domeinen om samen met hen te kijken hoe zij La Vuelta konden gebruiken bij het behalen van beleidsdoelen. In sommige gevallen kon namelijk meegelift worden op de aandacht die La Vuelta kreeg, zoals bijvoorbeeld fietsen/mobiliteit of vitaliteitsprogramma’s. Ook praatte we binnen dit activatieteam elkaar bij over wat er loskwam in de stad op het gebied van cultuur, economie, onderwijs, sport en wijkzaken.

 

Koerswissel

Na meerdere Vuelta bijeenkomsten, veel telefoongesprekken met organisatoren, verbeterde projectplannen, herziene begrotingen en intense beoordelingsdagen met het activatieteam, lag er na zes maanden een programma om trots op te zijn. Vanaf de kick-off op 29 april t/m de eerste etappedag op 14 augustus zouden er meer dan 200 activiteiten plaatsvinden.

Ongeveer een maand voor de start van het activatieprogramma kreeg het corona virus Nederland echter in zijn greep en een onzekere periode begon, voor ons als projectorganisatie en voor organisatoren. Ik had veel contact met organisatoren, maar als projectorganisatie wisten wij ook niet hoe het virus en de maatregelen zich zouden gaan ontwikkelen. Afgaand op de berichtgeving van het RIVM en het aantal met corona geïnfecteerde mensen dat dagelijks groeide, werd langzaam maar zeker duidelijk dat activiteiten in mei en juni dit jaar een illusie zijn. In mijn laatste werkweek bij gemeente Breda op 27 april, werd duidelijk dat La Vuelta Holanda dit jaar niet in Nederland verreden wordt en daarmee ook het hele activatieprogramma geschrapt werd. Dit was begrijpelijk, maar voelde heel erg zuur. Aan andere kant was het fijn dat er voor organisatoren duidelijkheid kwam.

 

 

Prachtige etappe

Ondanks alles zijn mijn eerste acht maanden een prachtige etappe geweest. Ik kijk terug op een hele fijne samenwerking met mijn collega’s uit Breda en ik heb genoten van het altijd enthousiaste activatieteam van La Vuelta Holanda, waar we samen het wiel uitvonden en nieuwe dingen gewoon maar probeerden. Ik heb enorm veel geleerd over het opstarten van een nieuw en onbekend traject, zowel intern als extern draagvlak creëren, bestuurlijke sensitiviteit en het samenbrengen en verbinden van partijen. Ook van de communicatie met organisatoren heb ik veel geleerd. Ik heb gesprekken gevoerd die niet makkelijk waren, zoals enthousiaste initiatiefnemers vertellen dat hun bijdrage word afgewezen of dat de komst van La Vuelta op losse schroeven staat. Het was daarnaast erg leerzaam om een kijkje in de keuken te krijgen bij collega’s van andere overheden en tot slot heb ik ook nog een stukje crisiscommunicatie meegemaakt.

Andere hoogtepunten waren o.a. het voorzitten van een regionaal overleg met 17 wethouders en gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen, die allemaal ‘Vuelta’ in hun portefeuille hadden. Ook heb ik een presentatie geven over het activatieprogramma van La Vuelta Holanda aan ruim 60 kabinetsmedewerkers uit Brabant.

 

Toch de finish gehaald

Het doel van het activatieprogramma was enthousiasme loskrijgen in de stad. Een ding is zeker: dat is gelukt. Een aantal organisatoren van side-events die in het kader van La Vuelta georganiseerd zouden worden, hebben een manier gevonden om het corona-proof toch doorgang te laten vinden. Zo heb ik op 16 augustus, de eigenlijke etappedag in Breda, met mijn toenmalige collega’s uit het projectteam van Breda een stadswandeling gemaakt van Breda promotions. Tijdens deze stadswandeling is de aandacht gevestigd op de bijzondere band tussen Breda en  Spanje. BN de stem schreef hier een artikel over: https://www.bd.nl/breda/spaans-rondje-viva-espana-in-het-hart-van-breda~a025ee8a/

 

Ook kunstenaar Maurice Spapens heeft niet stil gezeten. Maurice breide met zijn community artproject rode lapjes ter grootte van een A4’tje en riep de hele stad op met hem mee te breien. Al deze lapjes zouden resulteren in twee grote wielertruien, waarmee het Spanjaardsgat(de startplaats van de renners) bekleed zou worden. Deze lapjes breien bleek voor velen tijdens de corona crisis een houvast; vanuit het hele land bleven lapjes binnen komen. Maurice voegde deze lapjes samen in drie  grote harten. Twee daarvan zijn  tentoongesteld in het station van Breda (achter de Etos). Mocht je in de buurt zijn,  dan moet je hier zeker een kijkje nemen!

 

Naast de stadswandeling van Breda promotions en het breiwerk van Maurice, is ook een Las Lanzas Marathon doorgegaan. Deze werd gerend op de grens waar de Spanjaarden Breda in 1624 belegerd hebben. Ook zijn Vuelta en vitaliteit dit jaar als thema’s gekozen voor projecten tussen onderwijsinstellingen in Breda in het kader van City Deal Kennis Maken. Verder is er een uitwisseling geweest van kunstenaars tussen Nederland in Spanje en wordt er een Rode Zondag georganiseerd op de kermis in Breda: een echte kermiskoers met verschillende soorten wedstrijden, voor verschillende doelgroepen en met verschillende categorieën. Tot slot heeft Breda Marketing heeft 76 cityhosts geworven die gestart zijn met Spaanse les. Mocht de Vuelta terugkomen dan zijn ze klaar om gasten te ontvangen!

 

Nieuw hoofdstuk

Sinds 1 mei ben ik begonnen bij de provincie Noord-Brabant op een heel ander dossier, namelijk stikstof! Samen met Emmy ben ik gestart bij programmateam stikstof en hebben wij onze collega’s digitaal leren kennen. Dat was erg wennen, maar inmiddels voelt thuiswerken als het nieuwe normaal. Hoewel La Vuelta en stikstof op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken lijken te hebben, kan ik opgedane vaardigheden zoals bestuurlijke sensitiviteit, draagvlak creëren en stakeholdermanagement kan ik in deze opdracht helemaal kwijt en verder ontwikkelen.