Jaarverslag van een trainee

Een blog van trainee Julian Zieleman:

 

Een klein jaar geleden startte voor 49 medetrainees en mij het traineeprogramma ‘De Toekomst van Brabant’. Met destijds de vier introductiedagen van het traineeprogramma nog voor de boeg, zette ik mijn eerste stappen in de nieuwe werkelijkheid van mijn werkzame bestaan. Hoezeer ik ook wens om clichés te vermijden, ik kan niet anders zeggen dan dat de tijd sindsdien gevlogen is! Hoewel het eerste jaar van het traineeprogramma gevoelsmatig qua tijdsbestek een minieme plaats in mijn herinnering inneemt, geldt dat niet voor de ervaringen die ik in dezelfde periode heb opgedaan. Op vele vlakken heeft het traineeprogramma geleid tot een heel rijk jaar met ervaringen waar ik de rest van mijn leven profijt van heb. In het vervolg van deze blog zal ik jullie meenemen door mijn eerste jaar als trainee.

 

September 2016 t/m april 2017

In september 2016 begon ik als trainee bij de griffie van de provincie Noord-Brabant. Gezien mijn interesse in politiek en bestuur een plek binnen de provinciale organisatie waar ik mij zeer op mijn plaats heb gevoeld. Het leuke en interessante van het traineeprogramma is in mijn ogen dat je uit je comfortzone wordt gehaald en dat was wat mijn eerste opdracht betrof zeker het geval. Ik mocht namelijk aan de slag met de informatievoorziening van Provinciale Staten Brabant. Een opdracht die mij kennis liet maken met ICT en informatiebeheer; geen onderwerpen waar mijn hart normaal gesproken sneller van gaat kloppen. Na acht maanden aan de opdracht te hebben gewerkt, kan ik zeggen dat de betreffende onderwerpen mij meer hebben geboeid dan dat ik van tevoren had gedacht. Ik kijk met veel plezier terug op mijn acht maanden bij de griffie, wat in het bijzonder komt door de geweldige collega’s die ik daar had. Binnen het provinciehuis werkte ik overigens niet alleen aan mijn eigen opdracht. Samen met negen andere trainees die in het provinciehuis werkzaam waren, heb ik het flying trainee concept nieuw leven ingeblazen. Het flying trainee concept houdt in dat provincieambtenaren de hulp van trainees kunnen inschakelen als ze ergens mee vastlopen of nieuwe input nodig hebben. Wij als trainees gaan vervolgens twee uur brainstormen en presenteren na afloop onze oplossing. Gedurende mijn periode in het provinciehuis hebben we ongeveer 10-15 opdrachten uitgevoerd.

Naast de opdracht op mijn werkplek, heb ik de eerste periode van het traineeprogramma samen met zeven medetrainees als projectgroep een opdracht vervuld voor de burgemeester van Werkendam, dhr. Yves de Boer. Het onderwerp van deze opdracht betrof de veiligheid van bedrijventerreinen binnen het district de Baronie. Als projectgroep hebben wij een nulmeting gedaan naar de veiligheid op de bedrijventerreinen en aan de hand daarvan een advies gegeven over de maatregelen die het district kan nemen om de veiligheid te vergroten. Als kers op de taart mochten we het eindresultaat presenteren in het districtsoverleg van de Baronie waar alle districtsburgemeesters onder voorzitterschap van de burgemeester van Breda, dhr. Paul Depla, spreken over de gang van zaken binnen het district.

Het derde onderdeel van de eerste periode betrof het ‘leertraject persoonlijke ontwikkeling’. Ongeveer eens per maand verblijven wij als traineegroep twee dagen in een klooster in Biezenmortel om aan onze ontwikkeling als groep en onze persoonlijke ontwikkeling te werken. Daarnaast heb je als trainee een persoonlijke coach die je eens per vier á vijf weken spreekt, een mentor op de werkplek die feedback geeft en een intervisiegroepje waar je volgens een vaste methodiek elkaar helpt bij het oplossen van (persoonlijke) vraagstukken waar je tegenaan loopt. Als ik terugkijk op het eerste jaar, is voor mij het onderdeel persoonlijke ontwikkeling het meest waardevol geweest. Je komt in situaties en je leert dingen waar je de rest van je leven profijt van hebt. Van een sessie met een zangcoach tot het delen van een moment dat je leven heeft beïnvloed, zolang je er maar voor openstaat doe je vele levenslessen op. Voor mij was het leertraject persoonlijke ontwikkeling één van de belangrijkste redenen om als trainee te solliciteren en tot dusver zijn mijn verwachtingen absoluut waargemaakt!

 

Mei 2017 t/m heden

Sinds mei dit jaar ben ik samen met medetrainee Hanne van Hout werkzaam op de afdeling Bestuur en Juridische Ondersteuning (BJO) binnen de gemeente Helmond. Onder opdrachtgeverschap van de bestuursadviseur van de burgemeester en de griffier zijn wij aan de slag met de opdracht opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen. Een heet en gevoelig onderwerp dat om de vier jaar elke gemeente weer voor een grote uitdaging stelt. Hoe creëer je als gemeente een klimaat waarin de verkiezingen echt leven en de opkomst dientengevolge stijgt, terwijl uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat je als gemeente weinig invloed hebt op de opkomst? Hanne en ik zijn vol goede moed aan de slag en de hoge opkomst bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen (81,9%) biedt perspectief. Bovendien vertoeven we in een dynamische omgeving met in de kamer naast ons de gemeentesecretaris en een paar deuren verder de kamer van de burgemeester.

Nieuw in deze tweede periode is dat ik samen met een aantal medetrainees een werkbezoek naar het politieke Brussel aan het organiseren ben. Met 49 trainees en twee traineeprogramma-coördinatoren is het een hele uitdaging om een geschikt programma met overnachting te realiseren, maar we zijn goed op weg en het enthousiaste binnen ons groepje wordt met de dag groter. Voorafgaand aan de tweedaagse in Brussel organiseren we in oktober een voorbereidende middag om alle trainees goed beslagen ten ijs te laten komen. Wij als organisatoren hebben er veel zin in en hopen op leuke en inspirerende dagen! Tevens nieuw in de tweede periode is het project ‘overheid van de toekomst’. Als gehele traineegroep dienen we in november een tweedaagse te organiseren over de overheid van de toekomst. Om het gehele proces te coördineren is er door de programmacoördinatoren een stuurgroep ingesteld van zeven trainees, waar ik er één van ben. De afgelopen anderhalve maand zijn we met zijn allen, zowel de stuurgroep als de overige trainees, voortvarend aan de slag gegaan. Ik ben zeer benieuwd naar het eindresultaat van dit intensieve proces.

 

Bovenstaande is een kort verslag van mijn eerste jaar als trainee. De wetenschap dat de beschreven ervaringen slechts een kleine impressie geven en nog lang niet uitputtend zijn, tonen aan hoe gevarieerd en dynamisch het traineeprogramma is. Natuurlijk zijn er ook wel eens saaie en minder uitdagende momenten, maar over het algemeen is het traineeprogramma absoluut een verrijking.