Een dag in het leven van tanteLouise

Op dinsdag vier september werden wij, acht kersverse trainees bij de Provincie Noord-Brabant, welkom geheten door Katja Drost in het woonzorgcentrum Vissershaven van tanteLouise. Een plek waar de zorg voor dementerenden heel anders wordt vormgegeven dan in de rest van Nederland.

Katja vertelde ons waarom dit woonzorgcentrum zo anders was, maar wij mochten vooral zelf gaan ervaren wat ‘anders’ betekent. Al snel zagen wij de bewoners terugkomen van boodschappen, zelfstandig door de tuin lopen en eigenhandig met de lift naar hun woonruimte gaan. “Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen”: de visie van Vissershaven, meteen in de praktijk! Dit klinkt misschien heel normaal, maar Vissershaven realiseert de visie op een uitzonderlijke manier. Wat kan de bewoner nog, wat kan hij of zij nog leren en hoe kan het woonzorgcentrum dit faciliteren? Dat zijn de uitgangspunten van Katja en haar medewerkers.

De verzorgers kennen de dementerenden en diens verleden. Daardoor kunnen ze goed inspelen op de behoeftes van de bewoners en weten ze welke herinneringen het sterkst zijn. Recente gebeurtenissen zijn snel vergeten, terwijl een bewoner die zijn hele leven graag heeft gebiljart, die vaardigheden niet snel verleert. Door het stimuleren van dit soort activiteiten blijft de bewoner actief en gelukkig. Reminiscentie (het gebruik maken van herinneringen) is één van de succesvolle methodes die worden ingezet in Vissershaven.

Ook technologie (zoals domotica) speelt een belangrijke rol. De bewoners dragen bijvoorbeeld een tracker, zodat de verzorgers altijd kunnen zien waar de bewoner is. Een speciale armband bepaalt welke gebieden open of juist gesloten zijn voor de bewoner. Deze technologie maakt een individuele benadering van de bewoner mogelijk. Hierdoor kunnen sommige bewoners buiten een ommetje maken en komen andere bewoners niet in de verkeerde kamer terecht.

De technologische tools zijn echter niet hét succes van Vissershaven. Het aanschaffen van een tracker vergroot de vrijheid van een dementerende op zichzelf niet. Het is juist de individuele aanpak, het trainen en het denken in kansen in plaats van risico’s wat tanteLouise zo succesvol maakt. Het introduceren van technologie zonder een cultuuromslag is geen oplossing voor andere woonzorgcentra. Visie, aanpak en technologie zijn niet los te koppelen van elkaar.

Na de informatie over de visie van tanteLouise was het tijd om kennis te maken met de bewoners. Onze groep verdeelde zich over de zes woonhuizen, waar we o.a. de verantwoordelijkheid kregen voor de lunch van de bewoners. Bij alle woonhuizen bleek dat de bewoners erg veel zin hadden in pannenkoeken, dus we konden aan de slag! Allereerst werden er, zelfs samen met één van de bewoners, boodschappen gedaan. Daarna doken we meteen de keuken in om ervoor te zorgen dat er gauw een stapel heerlijke pannenkoeken klaar was. Tijdens het bakken van de pannenkoeken kregen we de gelegenheid om in gesprek te gaan met de verzorgende, die op de groep stond. Iemand die pal achter de visie van Tante Louise stond en met veel liefde de zorg draagt voor ‘haar’ bewoners. Tot slot hebben we aan de lunchtafel verder kennis gemaakt met de bewoners. Gelukkig vonden de bewoners onze pannenkoeken erg lekker en kregen ze zelfs de goedkeuring van de oudste dame in huis, die een weekje later 100 jaar zou worden.

Ons is vooral bij gebleven dat tanteLouise met haar innovatieve werkwijze, betrokken medewerkers en lieve bewoners een voorbeeld is voor andere woonzorginstellingen. Wij omarmen de lessen van Katja en nemen de ervaring van het bezoek aan Vissershaven graag mee tijdens ons traineeprogramma. Zo onthouden wij hoe belangrijk het is om lef te hebben, te denken in mogelijkheden in plaats van risico’s en buiten gebaande paden te treden. Klakkeloos richtlijnen opvolgen brengt geen innovatie of verbetering.

Kortom: het was een heel leerzame, maar ook gezellige dag met de bewoners van Vissershaven. Wij kijken er enorm naar uit om ons de komende twee jaar volledig in te zetten voor allebewoners van Brabant, zo ook die van Vissershaven.