Circulaire economie

Blog van trainee Anouk over haar opdracht bij de Gemeente Breda

Na 4 spannende selectierondes kreeg ik begin juli het verlossende telefoontje; ik was aangenomen als trainee bij de Toekomst van Brabant! Het voelde en het voelt nog steeds als een eer om deze uitdaging aan te mogen gaan. Vol enthousiasme ben ik dan ook op 1 september van start gegaan als coördinator programmering circulaire tafel bij de gemeente Breda. Wat dit inhoudt? Ik vertel het je in deze blog!

Een circulaire economie
Grondstoffen raken op termijn op. Met onze manier van produceren en consumeren brengen we veel schade toe aan het milieu. Het Rijksbrede programma circulaire economie richt zich op de ontwikkeling naar een circulaire economie in 2050. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Om dit te kunnen realiseren moet er heel veel veranderen, zowel bij producenten als bij consumenten. Hoe zorgen we ervoor dat producenten spullen maken die langer mee gaan? Dat consumenten spullen laten repareren in plaats van nieuw te kopen of spullen tweedehands gaan kopen? Dat producenten grondstoffen van oude producten gaan gebruiken in nieuwe producten? En dat consumenten al het afval scheiden zodat we zuivere grondstoffen hebben? Het kabinet wil graag dat gemeenten deze verandering beïnvloeden. De vraag voor iedere gemeente is hoe zij dat precies kunnen doen. Gemeente Breda heeft besloten hierin de eerste stappen te zetten door mensen bij elkaar te brengen die hier ideeën over hebben of er zelfs al mee bezig zijn. En door gewoon te gaan doen!

Circulaire winkel Parels
Gemeente Breda heeft daarom in samenwerking met kringloopwarenhuis Vindingrijk het initiatief genomen om de circulaire kringloopwinkel Parels te openen in het centrum van de stad. Met een hippe winkel in de binnenstad laten we een nieuwe doelgroep, die wel in de stad komt maar niet per se snel naar een kringloopwinkel zou gaan, kennis maken met een ‘nieuwe’ manier van shoppen. In de winkel proberen we de bezoeker te verleiden om kennis te maken met circulaire onderwerpen door circulaire producten en initiatieven in de spotlight te zetten en door allerlei activiteiten te organiseren aan de circulaire tafel in de winkel. Aan deze tafel is ook ruimte voor vragen, voorlichting en advies rondom dit thema.

Achter de tafel zit een groep ambtenaren die binnen de gemeente werkt aan circulariteit, op allerlei verschillende manieren en binnen allerlei verschillende afdelingen. Ik ben de coördinator van alles wat er gebeurt aan en met betrekking tot de circulaire tafel. Daarnaast ben ik de projectleider van deze groep van ambtenaren en probeer ik alles wat we doen te bundelen en inzichtelijk te maken.

Een circulair netwerk
Mijn belangrijkste taak is om een circulair netwerk in de regio op te bouwen. Hiervoor werk ik samen met allerlei ondernemers, organisaties en bedrijven die bezig zijn met dit onderwerp. De oorspronkelijke opdracht was om regelmatig circulaire activiteiten te organiseren aan de tafel om op die manier steeds verder het netwerk uit te kunnen breiden. Na de opening van de winkel in september vond al snel de eerste inspirerende ondernemersbijeenkomst plaats aan de tafel. Helaas gooide Corona daarna roet in het eten en werden alle geplande workshops en lezingen voorlopig uitgesteld.

Maar gelukkig zijn er online ook veel mogelijkheden om het netwerk uit te breiden. Zo schreef ik al snel de eerste Parels nieuwsbrief waarin we iedere maand een circulaire update uit de regio geven, organiseerde ik samen met Breda circulair, Cirkelstad Brabant en de provincie Noord-Brabant een online bijeenkomst circulair bouwen, bouw ik samen met Breda circulair aan een online platform en ontwikkelen we een inspirerend programma voor de week van de Circulaire economie en zijn we actief op Facebook en Instagram

Daarnaast schrijf ik samen met een aantal zwerfafval partijen uit de stad en een aantal collega’s van de gemeente een actieplan om zwerfafval tegen te gaan, ontwerp ik nieuwe borden voor het milieustation om de doorstroom te verbeteren en mensen er bewust van te maken dat veel van hun ‘afval’ vaak nog her te gebruiken is, probeer ik intern meer bewustwording te creëren voor circulariteit door onder andere het schrijven van een startnotitie en organiseer ik iedere maand een aantal bijeenkomsten met collega’s over het onderwerp en de stappen die we kunnen zetten.

Kortom, genoeg te doen dus! De tijd vliegt en er is nog zoveel leuks om aan te pakken. Ik kijk dan ook ontzettend uit naar de aankomende 4 maanden!