Public Art Roosendaal

Traineeperiode bij Gemeente Roosendaal

In mei 2021 startte in met mijn traineeopdracht voor Gemeente Roosendaal. Ik kreeg de opdracht om te werken aan een nieuwe beleidsvisie en aanpak voor kunst in de openbare ruimte. Deel van de opdracht was om de kunst digitaal te ontsluiten voor inwoners. Als afgestudeerd jurist en kunst- en onlinecultuurwetenschapper startte ik met heel veel enthousiasme aan deze opdracht. Ik dook in het thema, ging in gesprek met collega’s en interviewde verschillende Roosendaalse partijen die belanghebbende zijn bij dit thema.

 

Kunst in de openbare ruimte in Roosendaal

Al gauw kwam ik erachter dat Roosendalers wel geïnteresseerd zijn in kunst, maar dat de kunst in de openbare ruimte in Roosendaal hen (nog) niet heel erg prikkelt. Dat moest anders. Mijn collega en ik besloten om op zoek naar een manier om inwoners, kunstenaars, bezoekers en voorbijgangers te enthousiasmeren over dit thema.

 

Aandacht voor de huidige collectie

Dit begon bij het onderzoeken en inventariseren van de huidige kunstcollectie. Veel kunst in Roosendaal is eigendom van ons, de gemeente Roosendaal. Deze hebben we goed in beeld en wordt regelmatig gecontroleerd en onderhouden. Echter, bij veel andere kunstwerken in Roosendaal is dit niet het geval. Er zijn kunstwerken die verloren zijn gegaan, kunstwerken die beschadigd zijn geraakt, maar ook kunstwerken waar veel Roosendalers dagelijks langslopen zonder op- of omkijken. Zonde!

 

Een andere aanpak

Dit vroeg, naar mijn idee, om een kritische blik, een goede inventarisatie, een nieuwe aanpak, betere samenwerking met Roosendaalse partijen en een nieuwe naam.
Zo lanceerden mijn collega en ik in december 2021 … *tromgeroffel*… Public Art Roosendaal!

In deze nieuwe visie staat centraal dat de inwoner het verhaal van Roosendaal (opnieuw) leert kennen, dat bezoekers en kijkers worden geboeid, geïnspireerd en verrast en dat de creatieve maker een podium krijgt.

Deze aanpak heeft verschillende successen die ik graag met jullie deel:

  • Zo hebben we de krachten van verschillende betrokken organisaties die niet eerdersamenwerkten met elkaar kunnen bundelen. Zowel Roosendaal Citymarketing, Cultuur Verbindt Roosendaal, Erfgoedcentrum Tongerlohuys en verschillende adviescommissies weten elkaar straks beter te vinden via de Adviescommissie Public Art Roosendaal;
  • Ook hebben we ervoor gezorgd dat dit thema binnen de gemeentelijke organisatie hoger op de agenda staat. Collega’s weten elkaar gemeentebreed beter te vinden en gaan vaker met elkaar in gesprek over hoe kunst verschillende projecten en ontwikkelingen in Roosendaal kan versterken;
  • We hebben een start gemaakt om de bestaande kunstcollectie fysiek én digitaal meer onder de aandacht van inwoners te brengen en om meer nieuwe kunstwerken toe te voegen aan de collectie;
  • Er is een heldere procedure vastgesteld, die zo is ingericht dat het nu voor iedereen duidelijk is met welke belangrijke aspecten we rekening houden om tot kunst in de openbare ruimte te komen. Denk aan eerlijke en gelijkwaardige kansen voor kunstenaars, aandacht voor maatschappelijke thema’s, ruimte voor artistieke vrijheid en grotere betrokkenheid van inwoners.

 

En nu?

Kunst prikkelt, kunst verbindt, kunst inspireert. Kunst zet aan tot nadenken. Met Public Art Roosendaal zorgen we er vanaf nu voor dat kunst een grotere rol kan spelen in het versterken van de uitstraling van de stad bij alle nieuwe projecten en ontwikkelingen in Roosendaal!

 

Link naar persberichten en artikelen:

  1. Artikel BN De Stem “75.000 euro én meer aandacht voor Roosendaalse kunst op straat”
  2. RTV Zuidwest “Roosendaal stimuleert kunst op straat: ‘Versterkt uitstraling van de stad’