Het belang van verbinding

Op een maandag in september van het vorige jaar startte mijn opdracht bij het Datalab. Het Datalab is een kennis- en expertisecentrum dat zich voornamelijk richt op de ontwikkeling van datagedreven werken binnen de Provincie Noord-Brabant. Het Datalab treedt op als verbinder tussen de wereld van data en de wereld van beleid binnen de Provincie Noord-Brabant. Zo zorgt het Datalab voor een overbrugging van twee totaal verschillende werelden. Tijdens mijn opdracht bij het Datalab ben ik tot het inzicht gekomen dat deze overbrugging tussen verschillende werelden van groot belang is. Wat volgt is een uiteenzetting over het belang van verbinding binnen en buiten overheidsorganisaties.

 

Twee werelden, een gemeenschappelijk doel

Het Datalab laat het belang zien van het slaan van een brug tussen de wereld van data en de wereld van beleid. In beide werelden lijkt in eerste instantie een eigen taal te worden gesproken. Terwijl dataexperts de technische expertise bezitten op het gebied van datagedreven werken, hebben beleidsmedewerkers de inhoudelijke expertise met betrekking tot één of meer beleidsthema’s. Hierdoor kan communicatie tussen beide werelden lastig zijn. Een bekend risico is dan ook dat de inzet van data niet het beoogde beleidsdoel dient.

Het Datalab doet het anders. Het stimuleert datagedreven werken binnen de Provincie Noord-Brabant doordat het beide talen spreekt: zowel de taal van de wereld van beleid als die van data. Op deze manier beoogt het Datalab een betere afstemming en samenwerking tussen beide werelden te bereiken. Wat mij betreft slaat het Datalab zo twee vliegen in één klap.

 

Ubuntu: ik ben omdat wij zijn

Dit bracht mij tot het inzicht dat het bouwen van bruggen tussen verschillende werelden een essentieel onderdeel is van wederzijdse samenwerking binnen overheidsorganisaties én daarbuiten. Een Afrikaans gezegde luidt dan ook: ‘Wijzen bouwen bruggen, en dwazen bouwen muren.’ Het idee achter dit gezegde is het concept ubuntu, dat vrij vertaald betekent: ‘ik ben omdat wij zijn’. Volgens ubuntu is het bouwen van bruggen tussen mensen essentieel omdat het je leert te beseffen dat ieder mens bestaat in deze wereld door diep verbonden te zijn met anderen. Het laat zien dat het bouwen van bruggen mensen helpt te verenigen rond een gemeenschappelijk doel.

 

Erken diversiteit

Maar hoe doe je dat eigenlijk? Verbinden? Een belangrijke les die ik tijdens mijn opdracht geleerd heb is dat verbinding niet alleen begint bij het zoeken naar overeenkomsten, maar ook (en vooral) door het erkennen van diversiteit. Verbinding gaat namelijk niet alleen om het spreken van een gezamenlijke taal, maar om de onderlinge verschillen te onderkennen tussen mensen. Iedereen verschilt van elkaar en het is de kunst van het verbinden om daarvoor een diepgaand begrip te verkrijgen. Volgens ubuntu schuilt in het verschil juist de overeenkomst dat niemand hetzelfde is en elk verschil een betekenis heeft in het geheel.

Het belang van verbinding is onbetwistbaar. De afgelopen maanden hebben mij laten inzien dat effectieve samenwerking en communicatie beginnen bij het slaan van bruggen tussen verschillende werelden. Verbinding vormt namelijk de sleutel tot wederzijds begrip en gemeenschappelijkheid ondanks de (soms vele) verschillen.

 

Bronnen

Ngomane, M. (2019). De lessen van ubuntu: De Afrikaanse filosofie voor een gelukkig leven. Amsterdam: HarperCollins Holland.