Alles is nieuw

Blog van trainee Marieke Rombouts:

‘Gelukkig Nieuwjaar’, ‘de beste wensen’, ‘alle goeds voor 2018’, ‘de beste wensen’… en zo ging het nog even door. Mijn eerste werkdag bij de gemeente Steenbergen begon met het Nieuwjaarsontbijt van de organisatie. Daar stond ik dan, net een half uur gestart als trainee en al meer dan 50 handjes van toekomstige collega’s geschut. Een leuke binnenkomer waarbij ik meteen het merendeel van de medewerkers had ontmoet. Het eerste beeld van de organisatie was gevormd: een kleine Brabantse ons-kent-ons gemeente die volop in ontwikkeling is.  En zo startte een nieuw jaar, met alweer de derde en laatste traineeperiode bij een nieuwe organisatie, met nieuwe collega’s en werkzaamheden op een nieuw beleidsterrein.

Mijn eerste traineeperiode was ik werkzaam bij de gemeente Eindhoven op het gebied van zorginkoop. De daaropvolgende 8 maanden werkte ik bij de gemeente Bergen op Zoom voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. De laatste periode ga ik met overheidsparticipatie en kerngericht werken aan de slag bij de gemeente Steenbergen. Het mooie aan deze afwisseling in organisaties en opdrachten zijn de verschillen die zichtbaar worden. Doordat iedere organisatie en opdracht nieuw is, krijg ik een steeds beter beeld wat voor mij prettig werkt, wat ik leuke- maar ook minder leuke werkzaamheden vind, wat mijn kwaliteiten zijn en wat ik wil. Ik kan nu bijvoorbeeld een vergelijking maken in een grote-, middelgrote- of kleine gemeente, soorten organisatieculturen, een rol als beleidsmedewerker, projectleider of onderzoeker,  het type beleidsterrein en niet te vergeten de verschillende stukjes Brabant.

Met ingang van mijn laatste traineeperiode besef ik me dat ook het einde van een tweejarig traineeprogramma steeds dichterbij komt. En wat ging die tijd tocht snel. Tegelijkertijd betekent dit ook weer een nieuw begin, vanuit een andere functie dan trainee. Nieuwe uitdagingen en onbekende situaties zullen nog vaak voorbij komen. Maar met een start als trainee heb je een stevige basis opgebouwd om met enthousiasme mooie uitdagingen aan te gaan. Want ook dan is alles weer nieuw.